Als u mensen in loondienst heeft, krijgt het ondernemerschap een extra dimensie. U moet voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim.

Geeft uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB) ook dekking tegen werkgeversaansprakelijkheid? Wat heeft u geregeld voor werknemers die tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen? Bent u aangesloten bij een arbodienst? De wetgever legt een werkgever veel verplichtingen op zonder dat je daar vaak bewust van bent. Helaas kom je daar pas achter als zich een vervelende schade zich heeft voorgedaan. Dit kan grote financiƫle gevolgen hebben voor zowel de werkgever maar ook voor de werknemer. Wij bespreken dit graag met u zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Alles voor uw werknemers!

Wij geven u een deskundig advies over bovenstaande onderwerpen.